Thị trường tiêu thụ

Nội địa: từ năm 2011, Thuận Thiên bắt đầu cung cấp hàng hoá vào hệ thống các công ty suất ăn công nghiệp trong nước.

Quốc tế: xuất khẩu sản phẩm đi rất nhiều nước trên thế giới, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Hình ảnh siêu thị ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và chợ ở Singapore

Đăng ký nhận tin mới nhất