Giải thưởng - Thành tích

Chứng nhận hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP 2018

 

Chứng nhận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

Tính từ năm 2014 - 2018, mức tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước dao động khoảng 2,9% hằng năm, riêng Thuận Thiên Co., Ltd luôn đạt mức tăng trưởng trung bình rất cao, hơn 20% trong giai đoạn 2014 – 2018.

Đăng ký nhận tin mới nhất